KLIENTSKÉ ZMĚNY
Definice klientské změny

Klientská změna je změnou standardního provedení bytu, a to dispozičního řešení (např. změna umístění příček) nebo změnou povrchů (např. změna obkladů v koupelně) nebo změnou vybavení (např. změna zařizovacích předmětů, dveří  apod). Rozsah klientské změny, který u Vašeho bytu můžeme umožnit, je třeba předem projednat se zástupcem Developera a architektem.

Postup při sjednávání klientské změny

Po uzavření Rezervační smlouvy na koupi bytu můžete zadat svoji klientskou změnu. Klientskou změnu je třeba uzavřít v termínech uvedených ve Vaší Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Postupujte, prosím, následujícím způsobem:
 1. Kontaktujte prosím zástupce Developera na tel. +420 777 30 98 98 nebo na serak@ayor.cz
 2. Na první schůzce budete detailně seznámeni s Vaší bytovou jednotkou, jejím standardním vybavením a možnostmi nadstandardu. Pracovník Developera s Vámi projedná záměr Vaší klientské změny a po eventuelní konzultaci s architektem navrhne možné varianty řešení. Vzájemně odsouhlasený záměr bude zapsán do protokolu o klientské změně. Podle rozsahu klientské změny rozhodne pracovník Developera o dalším postupu.
  - v rámci standardního provedení si můžete do stanoveného termínu vybrat ze široké nabídky obkladů, dlažeb a podlahových krytin. Pokud do dohodnutého termínu neprovedete výběr materiálu a nepodepíšete jeho specifikaci, bude výběr proveden developerem.
  - pokud je Vaše klientská změna jednoduchá např. změna barvy obkladů, je možné ji zpracovat okamžitě, pracovník Developera s Vámi uzavře klientskou změnu na počkání.
  - pokud je Vaše klientská změna složitější a vyžaduje konzultaci u architekta, pracovník Developera s Vámi domluví termín schůzky – první konzultace u architekta je v ceně bytu, každou další je třeba hradit dle hodinových sazeb architekta - sazba hlavního architekta : 600,- Kč/hod bez DPH
  -  sazba architekta kresliče: 300,- Kč/hod bez DPH
  Úhrada bude fakturována na základě odsouhlaseného výkazu prací.
 3. Jakmile pracovník Developera zpracuje cenovou kalkulaci Vaší klientské změny, předloží Vám ji k odsouhlasení. Cenovou kalkulaci je třeba odsouhlasit do 5-ti pracovních dnů. Odměna Developera za činnost spojenou se zpracováním Vaší klientské změny je 5 % z ceny klientské změny – minimálně však 10.000,-Kč. Tato odměna Developera není účtována v případě, že se rozhodnete k záměně nabízených výrobků (pouze dveře do bytů a sklepů) v rámci Katalogu standardů.
 4. Po Vašem odsouhlasení cenové kalkulace bude s Vámi uzavřen dodatek Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní na předmětnou klientskou změnu.
 5. Klientskou změnu uhradíte na základě faktury se splatností 14-ti dnů, kterou obdržíte poštou na Vaši adresu následně po uzavření dodatku Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Částka k úhradě bude snížena o Vámi zaplacenou zálohu na klientské změny. Klientskou změnu je možné uhradit i v rámci hypotečního úvěru, po předchozím projednání s Vaším realitním makléřem.
Realizace a předání klientské změny

Developer kompletně zajistí realizaci Vaší klientské změny. Pracovník Developera průběžně dohlíží na postup realizace. Po dokončení budete vyzváni zástupcem Developera k předpřejímce bytu včetně dokončené klientské změny za účasti pracovníka Developera. Následně, po odstranění případných nedostatků a splnění smluvních podmínek, Vám bude byt předán.

Nadstandardní nabídka

Nabízíme Vám výběr a dodání parkovacího zakladače"na klíč" z nabídky uvedené v Katalogu. Stačí si vybrat, o ostatní se starat nemusíte.