MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Standardní platební harmonogram pro případ financování
(v případě potřeby je možné splátkový kalendář řešit individuálně)
  1. 40% z ceny nemovitosti včetně DPH -  do deseti (pracovních) dnů od podpisu rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě a do dalších deseti (pracovních) dnů od jejího podpisu, na základě zálohového listu klient uhradí tuto částku
  2. 35% z ceny nemovitosti včetně DPH - po dokončení konstrukce střechy, respektive dokončení stropu nad posledním nadzemním podlažím
  3. 20% z ceny nemovitosti včetně DPH - po dokončení vnitřních omítek jednotky
  4. doplatek 5% z ceny nemovitosti včetně DPH - po dokončení stavby, kolaudaci, přidělení čísla popisného, před podpisem kupní smlouvy a předání nemovitosti k užívání
Platby dle zmíněných fází výstavby jsou prováděny na základě zálohových listů, klient má možnost kontroly provedených prací.

Samotné nastěhování je možné po úhradě kupní ceny včetně DPH a nezbytných administrativních  úkonech nutných pro vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí.

Klient může uhradit vlastní zdroje dle svých potřeb, to znamená rozložit kupní cenu na část vlastních zdrojů a část finančních prostředků čerpaných z hypotečního úvěru.

Platební podmínky mohou být dohodnuty s klienty individuálně.