Chtěli byste bydlet v jedné z nejatraktivnějších lokalit Prahy, nedaleko centra a jen pár kroků do přírody? Chcete žít v sousedství Břevnova, strahovských stadionů, Petřína nebo zelených plání Ladronky? Potom jste na správné adrese.
Aktuality
Dne 7. 11. 2008 bylo na stavbu vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 9. 12. 2008.
Dne 16. 12.2008 bylo předáno staveniště dodavateli spodní stavby, za kterého byl zvolen Metrostav divize 6.
Dne 24. 4. 2009 byla uzavřena Smlouva o dílo s Metrostavem a.s. divizí 6 na generální dodávku stavby.
STAVBA BYLA DOKONČENA.